Praktyczne mieszadło magnetyczne

Nowoczesne mieszadła magnetyczne

Bez wątpienia dobrze wyposażone laboratorium badawcze może zaoferować znacznie szerszy zakres usług, aniżeli ma to miejsce w przypadku laboratoriów zmagających się z niedoborem nowoczesnego sprzętu. Dodatkową zaletą nowoczesnych rozwiązań technologicznych w laboratoriach jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa laborantów. Bez wątpienia jednym z tego rodzaju urządzeń jest mieszadło

Continue reading

Na co zwracać uwagę wybierając chodzik dla seniora?

Wbrew pozorom wybór chodzików dla seniorów jest ogromny. W każdym sklepie ze sprzętem medycznym i rehabilitacyjnym można znaleźć przynajmniej kilkanaście różnych modeli. Co za tym idzie, wybór właściwego może być dość trudny, zwłaszcza dla osoby, która nie wie, na co właściwie powinna zwracać uwagę. Co jest istotne? Na co trzeba koniecznie sprawdzić przed zakupem?

Continue reading

Czym należy się sugerować przy wyborze mieszadła mechanicznego?

Należy mieć świadomość, że mieszadło mechaniczne zaliczane jest obecnie do najpopularniejszych sprzętów laboratoryjnych. Przedstawiciele poszczególnych firm bardzo często zastanawiają się czym dokładnie nalży się sugerować przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie wspomnianego produktu. Zadania nie ułatwia oczywiście bardzo duża liczba producentów czy produktów dostępnych na rynku. Jakie kwestie koniecznie trzeba uwzględnić zaopatrując laboratorium w mieszadło mechaniczne?

Continue reading
komory klimatyczne

Komora klimatyczna- do czego służy?

Urządzenie jakim jest komora klimatyczna ma w dużym skrócie służyć do testów stabilności lub do testów zmian klimatycznych, które są możliwe, dzięki utrzymywaniu określonych, stałych warunków dotyczących temperatury, wilgotności, a w niektórych przypadkach również natężenia światła.

Na czym polega działanie komory klimatycznej?

Komora klimatyczna (zobacz szczegóły na https://danlab.pl/nasze-produkty/urzadzenia-grzewcze/komory-klimatyczne/) to skomplikowane urządzenie, w którym wiele systemów musi współdziałać w taki sposób, by zapewnić stabilne warunki. By przy ich zastosowaniu móc uzyskiwać wiarygodne wyniki, urządzenie nie tylko musi utrzymywać precyzyjne poziomy temperatury, wilgotności i oświetlenia, lecz również zapisywać wszystkie dane przez cały czas prowadzenia badań.

Komory klimatyczne muszą być wyposażone w niezawodny system klimatyzacji i chłodzenia, który zapewni równomierną cyrkulację powietrza, najlepiej wzdłuż ścian, tak by wszystkie badane materiały, niezależnie od ilości czy wielkości próbek, miały jednolite warunki klimatyczne. Do tego konieczne jest zastosowanie precyzyjnego nawilżacza powietrza, wraz z dokładnym czujnikiem wilgotności, który przez cały czas badań zapewni odpowiedni poziom nawilżenia.

Gdzie znajdują zastosowanie komory klimatyczne?

Najczęściej komory klimatyczne stosowane są w przemyśle farmaceutycznym, budowlanym czy elektrotechnicznym. Firmy farmaceutyczne przed wypuszczeniem kolejnych partii leków do obrotu wykonują w nich testy stabilności, ale także testy wytrzymałości w przypadku leków stosowanych w ratownictwie medycznym. W budownictwie w komorach klimatycznych bada się jakość betonu czy asfaltu, a elektrotechnice głównie jakość układów scalonych

spektrometr 1836

Spektometria

Spektrometria zaliczana jest do technik analitycznych spektroskopowych, których podstawą do jakiejkolwiek analizy jest pomiar stosunku masy do ładunku elektrycznego danego jonu. Pierwszy spektrometr został skonstruowany w 1911 roku i do dzisiaj stosowane są różne urządzenia tego typu w laboratoriach na całym świecie.

Spektrometria mas

Spektrometry w zależności od celu zastosowania charakteryzują się inną konstrukcją i rodzajem działania (więcej o ich rodzajach znajdziesz na https://danlab.pl/nasze-produkty/badania-wlasciwosci/spektrofotometry-i-spektroskopy/, ale wszystkie je łączy to, że oparte są na jonizacji cząsteczek lub atomów a następnie detekcji ilości jonów w funkcji ich stosunku masy do ładunku. Wyniki działania urządzenia wyrażony jest w widmie masowym.

Spektrometria mas służy między innymi do:

– identyfikowania związków chemicznych
– ustalenia struktury związków chemicznych oraz struktury ich skladu
– ustalenia składu izotopowego analizowanych substancji
– dokładnego ustalenia składu mieszanin złożonych związków posiadających duże masy molowe

Konstrukcja

Bez względu na wielkość i dokładne przeznaczenie spektrometry składają się z jonizatora, detektora i analizatora.

Jonizator jest urządzeniem, w którym następuje jonizacja cząsteczek przy użyciu różnego rodzaju technik, z których część powoduje pękanie wiązań chemicznych i podziału cząsteczek na mniejsze fragmenty

Analizator to urządzenie, w którym powstałe w jonizatorze jony ulegają podziałowi na podstawie stosunku ich masy do ładunku

Detektor ma za zadanie zliczań jony napływające z analizatora.

Spektrometry mają ważne zastosowanie w takich naukach jak miedzy innymi chemia doświadczalna, czy też biologia molekularna.